Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA PIEŃSK

Zamawiający:
Gmina Pieńsk

Tytuł przetargu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA PIEŃSK

CPV:
Główny przedmiot CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3 Izolacje cieplne ścian 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Warunki:
Zgodnie z treścią SIWZ

Termin realizacji:
15.11.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Nowicki

Miejsce składania ofert:
Sekretariat UMiG Pieńsk

Oferty można składać do:
2018-01-15 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2018-01-15 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Gabinet Burmistrza MiG Pieńsk

Kryteria wyboru:
cena-60,00%
gwarancja-30,00%
termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji -10,00%


Wadium:
Zgodnie z zapisami SIWZ

Uwagi:
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden budynek, dwa lub więcej budynków.
Zamawiający nie ogranicza ilości budynków, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
Wykonawcy.


Firmy uczestniczące

Załączniki

1- audy Bolesławiecka 5 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2- audyt 8DWP 2 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3- audyt 8DWP 6 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4- audyt 8DWP 11 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5- audyt Batorego 29 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6- audyt Bolesławiecka 7 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7- audyt Bolesławiecka 12 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8- audyt Bolesławiecka 18A (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9- audyt Bolesławiecka 19 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10- audyt Bolesławiecka 55 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11- audyt Fabryczna 1 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12- audyt OMT 3 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13- audyt OMT 22 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14- audyt OMT 25,27,29 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15- audyt Staszica 13 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16- audyt Hutnicza 10 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17- audyt Hutnicza 16 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18- audyt Hutnicza 17 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19- audyt Traugutta 3 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20- 8 Dywizji WP 2 (492.1kB) Zapisz dokument  
21- 8 Dywizji WP 6 (452.5kB) Zapisz dokument  
22- 8 Dywizji WP 11 (427kB) Zapisz dokument  
23- Batorego 29 (619.2kB) Zapisz dokument  
24- Bolesławiecka 5 (464.1kB) Zapisz dokument  
25- Bolesławiecka 7 (1.3MB) Zapisz dokument  
26- Bolesławiecka 12 (925.4kB) Zapisz dokument  
27- Bolesławiecka 18A (1.2MB) Zapisz dokument  
28- Bolesławiecka 55 (529.1kB) Zapisz dokument  
29- Ekspertyza Bolesławiecka 19 (560.6kB) Zapisz dokument  
30- Ekspertyza Fabryczna 1 (487.4kB) Zapisz dokument  
31- Staszica 13 (2.1MB) Zapisz dokument  
32- Hutnicza 10 (926.2kB) Zapisz dokument  
33- Hutnicza 16 (524.9kB) Zapisz dokument  
34- Hutnicza 17 (538kB) Zapisz dokument  
35- Tomaszka 3 (1006.7kB) Zapisz dokument  
36- Tomaszka 22 (1.2MB) Zapisz dokument  
37- Tomaszka 25 (455.4kB) Zapisz dokument  
38- Tomaszka 27 (532.7kB) Zapisz dokument  
39- Tomaszka 29 (1.6MB) Zapisz dokument  
40- Traugutta 3 (462.2kB) Zapisz dokument  
41- program remontowy 8 Dywizji WP 2 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42- strona tytułowa Program remontowy 8 Dywizji WP 2 (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43- program remontowy 8 Dywizji WP 6 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44- strona tytułowa Program remontowy 8 Dywizji WP 6 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45- program remontu 8-mej Dywizji WP 11 - 1 część (864.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46- program remontu 8-mej Dywizji WP 11 - część 2 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47- program remontu 8-mej Dywizji WP 11 - część 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48- program remontu Batorego 29 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49- strona tytułowa Batorego 29 (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50- program remontu Bolesławiecka 5 - część 1 (578.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51- program remontu Bolesławiecka 5 - część 2 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52- program remontu Bolesławiecka 5 - część 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53- Program remontu Bolesławiecka 7 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54- strona tytułowa Bolesławiecka 7 (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55- program remontu Bolesławiecka 12 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56- strona tytułowa Bolesławiecka 12 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57- program remontu Bolesławiecka 18 - część 1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58- program remontu Bolesławiecka 18 - część 2 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59- program remontu Bolesławiecka 18 - część 3 (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60- program remontu Bolesławiecka 18 - część 4 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61- program remontu Bolesławiecka 19 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62- strona tytułowa Bolesławiecka 19 (122.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63- program remontu Bolesławiecka 55 - część 1 (815.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64- program remontu Bolesławiecka 55 - część 2 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65- program remontu Bolesławiecka 55 - część 3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66- program remontu Fabryczna 1 (974kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67- strona tytułowa Fabryczna 1 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68- program remontu Tomaszka 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69- strona tytułowa O.M.Tomaszka 3 (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70- program remontu Tomaszka 22 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71- strona tytułowa O.M.Tomaszka 22 (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72- program remontu O.M.Tomaszka 25 (777.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73- strona tytułowa O.M.Tomaszka 25 (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74- program remontu O.M.Tomaszka 27 (697.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75- strona tytułowa O.M.Tomaszka 27 (93.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76- program remontu O.M.Tomaszka 29 (808.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77- strona tytułowa O.M.Tomaszka 29 (123.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78- program remontu Staszica 13 - część 1 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79- program remontu Staszica 13 - część 2 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80- program remontu Staszica 13 - część 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81- program remontu Świerczewskiego 10 - część 1 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82- program remontu Świerczewskiego 10 - część 2 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83- program remontu Świerczewskiego 10 - część 3 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84- program remontu świerczewskiego 16 (970.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85- strona tytułowa Świerczewskiego 16 (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86- program remontu Świerczewskiego 17 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87- strona tytułowa Świerczewskiego 17 (129.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88- program remontuTraugutta 3 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89- strona tytułowa Traugutta 3 (145.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90- Batorego 29 inw aktual (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91- Bolesławiecka 7 inw aktual (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92- Bolesławiecka 12 inw aktual (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93- Bolesławiecka 19 inw aktual (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94- Dywizji WP 2 inw aktual (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95- Dywizji WP 6 inw aktual (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96- Fabryczna 1 inw aktual (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97- Hutnicza 16 inw aktual (109.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98- Hutnicza 17 inw aktual (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99- Tomaszka 3 inw aktual (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100- Tomaszka 22 inw aktual (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101- Tomaszka 25 inw aktual (124.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102- Tomaszka 27 inw aktual (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103- Tomaszka 29 inw aktual (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104- Traugutta 3 inw aktual (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105- Przedmiary - 8 DWP (626.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106- Przedmiary - Bolesławiecka 5 (498.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107- Przedmiary - Bolesławiecka 18a (704.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108- Przedmiary - Bolesławiecka 55 (603.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109- Przedmiary - Staszica 13 (706.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110- Przedmiary - Świerczewskiego 10 (606.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111- św.8DWP6 (752.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112- św.8DWP11 (759.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113- św.8DWP 2 (747.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114- św.Batorego 29 (741.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115- św.Bolesławiecka 5 (749kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116- św.Bolesławiecka 7 (750.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117- św.Bolesławiecka 12 (752.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118- św.Bolesławiecka 18A (747kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119- św.Bolesławiecka 19 (749kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120- św.Bolesławiecka 55 (741.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121- św.Fabryczna1 (758.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122- św.OMT3 (765kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123- św.OMT22 (765.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124- św.OMT25,27,29 (775.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125- św.Staszica13 (750.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126- św. Hutnicza 16 (750.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127- św. Hutnicza 17 (758.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128- św. Hutnicza 10 (755.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129- św.Traugutta3 (771kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130- zaświadczenie 8DWP 2 (314.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131- zaświadczenie 8DWP 6 (313.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132- zaświadczenie Batorego 29 (313.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133- zaświadczenie Bolesławiecka 7 (316.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134- zaświadczenie Bolesławiecka 12 (310.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135- zaświadczenie Fabryczna 1 i Bolesławiecka 19 (485.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136- zaświadczenie i decyzja 8 Dywizji Wojska Polskiego 11 (253.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137- zaświadczenie i decyzja Bolesławiecka 5 (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138- zaświadczenie i decyzja Bolesławiecka 18a (250.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139- zaświadczenie i decyzja Bolesławiecka 55 (274kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140- zaświadczenie i decyzja Staszica 13 (283.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141- zaświadczenie i decyzja Świerczewskiego 10 (287.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142- zaświadczenie OMT 3 (292.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143- zaświadczenie OMT 22 (303.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144- zaświadczenie OMT 25 (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145- zaświadczenie OMT 27 (198.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146- zaświadczenie OMT 29 (197.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147- zaświadczenie Świerczewskiego 16 (304.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148- zaświadczenie Świerczewskiego 17 (313.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149- zaświadczenie Traugutta 3 (318.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150- Bolesławiecka 18a zmiana (585.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151- Bolesławiecka 55 zmiana (495kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152- Bolesławiecka 5-zmiana (478.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153- 8 Dywizji WP 11-2 zmiana (669kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154- Hutnicza 10 zmiana (481.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155- Staszica 13 zmiana (585.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156- informacje z poprzednich postępowań przetargowych 1 (251.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157- Przedmiar Bolesławiecka 55 nowy (585.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158- Przedmiar Bolesławiecka 5 nowy (477.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
159- informacje z poprzednich postępowań przetargowych 2 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160- informacje z poprzednich postępowań przetargowych 3 (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161- informacje z poprzednich postępowań przetargowych 4 (617kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162- informacje z poprzednich postępowań przetargowych 5 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-załączniki-wzór umowy (19.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (142.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty wersja edytowalna (373kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania i odpowiedzi 1 (748.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział ISM
Źródło informacji:Nowicki Marcin
Data utworzenia:2017-12-19 14:17:21
Wprowadził do systemu:Nowicki Marcin
Data wprowadzenia:2017-12-19 14:17:40
Opublikował:Artur Gradecki
Data publikacji:2017-12-20 10:50:02
Ostatnia zmiana:2018-01-09 13:18:28
Ilość wyświetleń:186

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij