Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA PIEŃSK

Zamawiający:
Gmina Pieńsk

Tytuł przetargu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA PIEŃSK

CPV:
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3 Izolacje cieplne ścian 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Warunki:
Zgodnie z treścią SIWZ.

Termin realizacji:
15.11.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Nowicki

Miejsce składania ofert:
Sekretariat UMiG Pieńsk

Oferty można składać do:
2018-02-12 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2018-02-12 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Gabinet Burmistrza lub świetlica UMiG

Kryteria wyboru:
cena-60,00%
gwarancja-30,00%
termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji -10,00%


Wadium:
Zgodnie z zapisami SIWZ

Uwagi:
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden budynek, dwa lub więcej budynków. Zamawiający nie ogranicza ilości budynków, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Firmy uczestniczące

Załączniki

1 informacje dot robót budowlanych (251.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 informacje dot robót budowlanych (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 informacje dot robót budowlanych (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 informacje dot robót budowlanych (617kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 informacje dot robót budowlanych (327.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 informacje dot robót budowlanych (748.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1- audy Bolesławiecka 5 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2- audyt 8DWP 2 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3- audyt 8DWP 6 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4- audyt 8DWP 11 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5- audyt Batorego 29 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6- audyt Bolesławiecka 7 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7- audyt Bolesławiecka 12 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8- audyt Bolesławiecka 18A (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9- audyt Bolesławiecka 19 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10- audyt Bolesławiecka 55 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11- audyt Fabryczna 1 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12- audyt OMT 3 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13- audyt OMT 22 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14- audyt OMT 25,27,29 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15- audyt Staszica 13 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16- audyt Hutnicza 10 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17- audyt Hutnicza 16 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18- audyt Hutnicza 17 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19- audyt Traugutta 3 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20- 8 Dywizji WP 2 (492.1kB) Zapisz dokument  
21- 8 Dywizji WP 6 (452.5kB) Zapisz dokument  
22- 8 Dywizji WP 11 (427kB) Zapisz dokument  
23- Batorego 29 (619.2kB) Zapisz dokument  
24- Bolesławiecka 5 (464.1kB) Zapisz dokument  
25- Bolesławiecka 7 (1.3MB) Zapisz dokument  
26- Bolesławiecka 12 (925.4kB) Zapisz dokument  
27- Bolesławiecka 18A (1.2MB) Zapisz dokument  
28- Bolesławiecka 55 (529.1kB) Zapisz dokument  
29- Ekspertyza Bolesławiecka 19 (560.6kB) Zapisz dokument  
30- Ekspertyza Fabryczna 1 (487.4kB) Zapisz dokument  
31- Staszica 13 (2.1MB) Zapisz dokument  
32- Hutnicza 10 (926.2kB) Zapisz dokument  
33- Hutnicza 16 (524.9kB) Zapisz dokument  
34- Hutnicza 17 (538kB) Zapisz dokument  
35- Tomaszka 3 (1006.7kB) Zapisz dokument  
36- Tomaszka 22 (1.2MB) Zapisz dokument  
37- Tomaszka 25 (455.4kB) Zapisz dokument  
38- Tomaszka 27 (532.7kB) Zapisz dokument  
39- Tomaszka 29 (1.6MB) Zapisz dokument  
40- Traugutta 3 (462.2kB) Zapisz dokument  
41- program remontowy 8 Dywizji WP 2 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42- strona tytułowa Program remontowy 8 Dywizji WP 2 (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43- program remontowy 8 Dywizji WP 6 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44- strona tytułowa Program remontowy 8 Dywizji WP 6 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45- program remontu 8-mej Dywizji WP 11 - 1 część (864.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46- program remontu 8-mej Dywizji WP 11 - część 2 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47- program remontu 8-mej Dywizji WP 11 - część 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48- program remontu Batorego 29 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49- strona tytułowa Batorego 29 (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50- program remontu Bolesławiecka 5 - część 1 (578.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51- program remontu Bolesławiecka 5 - część 2 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52- program remontu Bolesławiecka 5 - część 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53- Program remontu Bolesławiecka 7 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54- strona tytułowa Bolesławiecka 7 (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55- program remontu Bolesławiecka 12 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56- strona tytułowa Bolesławiecka 12 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57- program remontu Bolesławiecka 18 - część 1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58- program remontu Bolesławiecka 18 - część 2 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59- program remontu Bolesławiecka 18 - część 3 (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60- program remontu Bolesławiecka 18 - część 4 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61- program remontu Bolesławiecka 19 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62- strona tytułowa Bolesławiecka 19 (122.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63- program remontu Bolesławiecka 55 - część 1 (815.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64- program remontu Bolesławiecka 55 - część 2 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65- program remontu Bolesławiecka 55 - część 3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66- program remontu Fabryczna 1 (974kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67- strona tytułowa Fabryczna 1 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68- program remontu Tomaszka 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69- strona tytułowa O.M.Tomaszka 3 (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70- program remontu Tomaszka 22 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71- strona tytułowa O.M.Tomaszka 22 (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72- program remontu O.M.Tomaszka 25 (777.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73- strona tytułowa O.M.Tomaszka 25 (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74- program remontu O.M.Tomaszka 27 (697.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75- strona tytułowa O.M.Tomaszka 27 (93.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76- program remontu O.M.Tomaszka 29 (808.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77- strona tytułowa O.M.Tomaszka 29 (123.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78- program remontu Staszica 13 - część 1 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79- program remontu Staszica 13 - część 2 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80- program remontu Staszica 13 - część 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81- program remontu Świerczewskiego 10 - część 1 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82- program remontu Świerczewskiego 10 - część 2 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83- program remontu Świerczewskiego 10 - część 3 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84- program remontu świerczewskiego 16 (970.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85- strona tytułowa Świerczewskiego 16 (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86- program remontu Świerczewskiego 17 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87- strona tytułowa Świerczewskiego 17 (129.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88- program remontuTraugutta 3 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89- strona tytułowa Traugutta 3 (145.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90- Batorego 29 inw aktual (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91- Bolesławiecka 7 inw aktual (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92- Bolesławiecka 12 inw aktual (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93- Bolesławiecka 19 inw aktual (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94- Dywizji WP 2 inw aktual (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95- Dywizji WP 6 inw aktual (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96- Fabryczna 1 inw aktual (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97- Hutnicza 16 inw aktual (109.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98- Hutnicza 17 inw aktual (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99- Tomaszka 3 inw aktual (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100- Tomaszka 22 inw aktual (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101- Tomaszka 25 inw aktual (124.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102- Tomaszka 27 inw aktual (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103- Tomaszka 29 inw aktual (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104- Traugutta 3 inw aktual (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105- Przedmiary - 8 DWP (626.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106- Przedmiary - Bolesławiecka 5 (498.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107- Przedmiary - Bolesławiecka 18a (704.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108- Przedmiary - Bolesławiecka 55 (603.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109- Przedmiary - Staszica 13 (706.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110- Przedmiary - Świerczewskiego 10 (606.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111- św.8DWP6 (752.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112- św.8DWP11 (759.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114- św.Batorego 29 (741.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115- św.Bolesławiecka 5 (749kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116- św.Bolesławiecka 7 (750.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117- św.Bolesławiecka 12 (752.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118- św.Bolesławiecka 18A (747kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119- św.Bolesławiecka 19 (749kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120- św.Bolesławiecka 55 (741.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121- św.Fabryczna1 (758.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122- św.OMT3 (765kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123- św.OMT22 (765.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124- św.OMT25,27,29 (775.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125- św.Staszica13 (750.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126- św. Hutnicza 16 (750.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127- św. Hutnicza 17 (758.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128- św. Hutnicza 10 (755.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129- św.Traugutta3 (771kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130- zaświadczenie 8DWP 2 (314.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131- zaświadczenie 8DWP 6 (313.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132- zaświadczenie Batorego 29 (313.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133- zaświadczenie Bolesławiecka 7 (316.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134- zaświadczenie Bolesławiecka 12 (310.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135- zaświadczenie Fabryczna 1 i Bolesławiecka 19 (485.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136- zaświadczenie i decyzja 8 Dywizji Wojska Polskiego 11 (253.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137- zaświadczenie i decyzja Bolesławiecka 5 (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138- zaświadczenie i decyzja Bolesławiecka 18a (250.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139- zaświadczenie i decyzja Bolesławiecka 55 (274kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140- zaświadczenie i decyzja Staszica 13 (283.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141- zaświadczenie i decyzja Świerczewskiego 10 (287.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142- zaświadczenie OMT 3 (292.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143- zaświadczenie OMT 22 (303.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144- zaświadczenie OMT 25 (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145- zaświadczenie OMT 27 (198.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146- zaświadczenie OMT 29 (197.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147- zaświadczenie Świerczewskiego 16 (304.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148- zaświadczenie Świerczewskiego 17 (313.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149- zaświadczenie Traugutta 3 (318.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150- Bolesławiecka 18a zmiana (585.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151- Bolesławiecka 55 zmiana (495kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152- Bolesławiecka 5-zmiana (478.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153- 8 Dywizji WP 11-2 zmiana (669kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154- Hutnicza 10 zmiana (481.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155- Staszica 13 zmiana (585.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156- Przedmiar Bolesławiecka 55 nowy (585.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157- Przedmiar Bolesławiecka 5 nowy (477.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ termomodernizacja styczeń 2018 (587.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty wersja edytowalna (373kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie BZP (142.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział ISM
Źródło informacji:Nowicki Marcin
Data utworzenia:2018-01-24 11:43:42
Wprowadził do systemu:Nowicki Marcin
Data wprowadzenia:2018-01-24 11:43:59
Opublikował:Mariola Linka
Data publikacji:2018-01-24 13:57:52
Ostatnia zmiana:2018-01-24 13:58:02
Ilość wyświetleń:144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij